Dit is de website van dorpsblad ’t Lantaerntje

’t Lantaerntje is het dorpsblad voor Cromvoirt en de Distelberg, het heeft een oplage van 500 stuks en verschijnt 11 keer per jaar.
’t Lantaerntje is een medium voor alle verenigingen, de parochie, de school en iedereen die iets te vertellen heeft. Daarnaast zijn er nog vaste steeds terugkomende rubrieken. Bezorging en plaatsing is gratis, financiering wordt gedaan door advertentie inkomsten en giften.

Naar de DCK 2019 website!

Kopij

Kopij kan zowel digitaal als analoog aangeleverd worden, onze voorkeur gaat daarbij uit naar digitaal.
Digitaal via:
lantaerntje@hotmail.com

Analoog via:
’t Lantaerntje
T.a.v. Gerdine van den Hurk
St. Lambertusstraat 74
5266 AG Cromvoirt

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of te weigeren.
Naam en adres van de inzender moeten in elk geval bij de redactie bekend zijn.
Opname van stukken betekent niet dat de redactie het met de inhoud of met de strekking van de stukken eens is.

Nummer Maand Uiterste inleverdatum kopij
364 november
(schooien)
18 oktober 2018
365 december 15 november 2018
366 januari 13 december 2018
367 februari 24 januari 2019
368 maart 21 februari 2019
369 april 21 maart 2019
370 mei 25 april 2019
371 juni
schoolnummer
23 mei 2019
372 juli
vakantie
27 juni 2019
373 september 22 augustus 2019

Diensten

’t Lantaerntje is het dorpsblad voor Cromvoirt en de Distelberg, het heeft een oplage van 500 stuks en verschijnt 11 keer per jaar. Daarmee is ’t Lantaerntje een medium voor alle verenigingen, de parochie, de school en iedereen die iets te vertellen heeft. Daarnaast zijn er nog vaste rubrieken. Financiering wordt gedaan door middel van advertenties, onze jaarlijkse ‘schooiactie’ en de dienstenveiling bij het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen.

Schooien

Jaarlijks komen de redactieleden van ’t lantaerntje bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage. Dit noemen wij onze jaarlijkse ‘schooiactie’. Een maand voor aanvang van het ‘schooien’ laten wij u weten dat wij langs zullen komen. Dit doen wij niet met lege handen, naast het boekje ontvangt u van ons ook altijd een leuk presentje.

Advertenties

Het is mogelijk te adverteren in ’t Lantaerntje. Een jaargang loopt van januari tot en met december en ’t Lantaerntje komt hierin 11x uit in een oplage van 500 stuks.

De volgende tarieven gelden voor een jaargang in 2017

  • Hele pagina: € 75,00; 12,85 cm breed bij 19 cm hoog; 3035 bij 4488 dots bij 600 dpi
  • Halve pagina: € 50,00; 12,85 cm breed bij 8,9 cm hoog; 3035 bij 2104 dots bij 600 dpi
  • Kwart pagina: € 30,00; 12,85 cm breed bij 4 cm hoog; 3035 bij 945 dots bij 600 dpi

De advertentie dient u zelf digitaal aan te leveren per mail lantaerntje@hotmail.com
In principe wisselen we 1x per jaar van advertentie, mits gewenst en aangeleverd.
Facturatie is altijd voor één kalenderjaar. Indien u halverwege instapt betaalt u de jaarprijs/11 uitgaven x de maanden dat de advertentie uitkomt. In juli komen we niet uit, verder iedere maand.

Links

Bezorging

De redactieleden bezorgen zelf elke maand de Lantaerntjes in de 500 brievenbussen in Cromvoirt en op De Distelberg.
Mocht u in dit gebied wonen en ’t Lantaerntje willen ontvangen (of niet meer) dan kunt u dit kenbaar maken per mail lantaerntje@hotmail.nl

Het begin

In mei 1985 kwam het eerste Lantaerntje uit. Voorheen bestond het blad Vjoedsic (voor jong en oud en de scholen in Cromvoirt). Dit was een soort schoolkrant. De behoefte bleef om informatie in en rondom het dorp Cromvoirt te blijven lezen en zo ontstond ’t Lantaerntje. Een 11 koppige redactie typte nog handmatig op een typemachine alles uit. Knipte en plakte alles op papier en vervolgens werd het gedrukt op een drukmachine.
Als dit gedaan was, werden alle stapels op een tafel gelegd en liep de redactie 500 rondjes om alle boekjes te verzamelen. Na het nieten en aftellen kon het rondbrengen beginnen.
Via advertenties, de jaarlijkse schooiactie en de verkoop van Diensten bij ’t Nieuwjaarstreffen lukt het elk jaar weer om 11 Lantaerntjes in de brievenbus te krijgen bij de inwoners van Cromvoirt en De Distelberg.
Sinds 2004 is er een website als aanvulling op ’t Lantaerntje en vanaf nu is ’t Lantaerntje ook volledig met kaft door te bladeren vanaf de computer.
Het vele handwerk heeft zich nu verplaatst naar het schrijven van de vaste rubrieken (Jong, M@ilig, recept, gedicht, rond de…, Raad van Kaat ). Ook zijn er vaste schrijvers die elke maand een rubriek aanleveren (verenigingsleven, de kerk, column, gedicht).
En ’t Lantaerntje wordt gedrukt door Drukkerij Formaat. Het inleggen, nieten en rondbrengen is gebleven.
Elke maand weer zij we trots dat ’t Lantaerntje weer bij 500 inwoners van Cromvoirt en d'n Distelberg in de bus vallen.

Jubileumboek Cromvoirt belicht

Trots zijn we, omdat we in Cromvoirt wonen. Sommige van ons geboren en getogen, andere per ongeluk of juist expres hier neer gestreken. Een echt Brabants dorpje op het mooiste plekje van Nederland. Daar valt veel over te schrijven. Dat doet de redactie van dorpsblad ’t Lantaerntje dan ook al 25 jaar iedere maand. En dat is gevierd met het boekje: Cromvoirt belicht.
In ons dorpsblad deden we een oproep aan alle bewoners. De daarop volgende maanden is de redactie op bezoek gegaan bij heel veel Cromvoirtenaren. We dronken sloten koffie, aten koektrommels leeg, schreven pennen op, gebruikten stapels papier, googleden en werkten manden vol knipsels en albums, laatjes en enveloppen vol foto’s door.
Van al die hartverwarmende verhalen, anekdotes en nostalgische foto’s hebben we een bloemlezing gemaakt over het Cromvoirt van vroeger ‘Cromvoirt belicht’.
Sommige bijdragen leken misschien klein en andere waren groot. Maar, het is het totaal dat telt. We willen dan ook iedereen die mee heeft gewerkt aan ‘Cromvoirt belicht’ oprecht bedanken voor hun geestdrift, openhartigheid en gastvrijheid.
Op 27 november 2010 is dit boek gratis bezorgd aan alle inwoners van Cromvoirt en d’n Distelberg. Hebt u interesse in een exemplaar? Er zijn nog exemplaren te krijgen bij een van onze redactieleden voor de prijs die u het waard vindt.

Contactpersonen

De redactie van stichting ’t lantaerntje bestaat uit 10 enthousiaste vrijwilligers:

Jolanda van Esch - Hendriks (voorzitter)
Maaike Bijman (penningmeester)
Gerdine van den Hurk (secretaris)
Imre Tiebosch (advertenties)
Marion van der Meulen
Jolanda de Bever
Willa van Pinxteren
Wim van Schijndel
Martijn Schram

Bert Heesbeen (webmaster)

U kunt ons bereiken via het e-mailadres: lantaerntje@hotmail.com

Contact met 't Lantaerntje

U kunt ons bereiken via het e-mailadres: lantaerntje@hotmail.com

Via ons redactieadres:
’t Lantaerntje
t.a.v. Gerdine van den Hurk
St. Lambertusstraat 74
5266 AG Cromvoirt

Voor financiële zaken:
’t Lantaerntje
t.a.v. Maaike Bijman
St. Lambertusstraat 9
5266 AC Cromvoirt

Het IBAN nummer van stichting ’t Lantaerntje is: NL78 RABO 0155 4611 33

’t Lantaerntje, St. Lambertusstraat 74, 5266 AG Cromvoirt, lantaerntje@hotmail.com